Archives

Trang trí gia tiên đám cưới

Những mẫu trang trí gia tiên đẹp TONA đã trang trí

Trong sự kiện tổ chức đám cưới thì không thể thiếu bàn giờ gia tiên. Bàn thờ gia tiên là nơi ông bà, tổ tiên chứng giám cho cô dâu và chú rễ về một nhà. Do đó, việc lựa chọn mẫu trang trí gia tiên đẹp, sang trọng là hạng mục được yêu tiền hàng đâu trong cưới hỏi.